Ledenvergaderingen

2 x per jaar houdt CCW ledenvergaderingen over alles wat er in onze vereniging speelt. Van de leden wordt verwacht actief deel te nemen aan de discussie en onderwerpen die op het moment van de vergadering actueel zijn.

Ideeën:

Heeft u zelf vragen en/of ideeën over zaken die uw en daarmee ook onze belangen kunnen dienen, neem dan contact op met een van onze bestuursleden of stuur een mailtje naar: info@cityclubwinschoten.nl