Het bestuur

Voorzitter - Pascal Meinders
Secretaris – Pascal Meinders
Penningmeester – Bram de Raad
Lid van het bestuur – Carien de Raad
Lid van bestuur - Jan Meijer
Lid van het bestuur – Arjan Kenter
Lid van het bestuur – Chris Lich
Adviseur – Gerrit Wijers
Notuliste – Vacant