Bedrijveninvesteringszone 2022 – 2026

Met ingang van belastingjaar 2022 is de Verordening Bedrijveninvesteringszone Gebied Winschoten Centrum 2022 – 2026 (BIZ) vastgesteld. Stichting Ondernemersfonds Centrum Winschoten (SOCW) heeft samen met de gemeente een uitvoeringsovereenkomst opgesteld. De opbrengst van de BIZ-bijdrage wordt besteed aan het vergroten van de economische vitaliteit en de aantrekkingskracht van het centrum van Winschoten voor inwoners en bezoekers. Deze BIZ is 1 januari 2022 ingegaan voor een periode van 5 jaar en geldt dus tot en met 2026. Voor aanvragen voor projecten die een bijdrage leveren de vergroting van de economische vitaliteit en aantrekkingskracht van het centrum van Winschoten kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier op deze pagina.